Bàn ăn thùng phuy nhà hàng

Bàn ăn thùng phuy nhà hàng

Kích thước: D950 x 750mm

Vật liệu: Chân bàn làm bằng thùng phi

Mặt bàn làm từ Inox