Chụp hút khói bếp công nghiệp

– KT: Theo mặt bằng cụ thể

– Làm bằng inox SUS 201 chất lượng cao dầy 0,8 – 1mm.

– Có phin lọc mỡ và có cốc hứng mỡ.